GroupMedia – Usługi dla wydawców i selfpublisherów

Polityka prywatności – RODO

Polityka prywatności strony groupmedia.pl

Podsumowanie: Nasza firma (GroupMedia) nie magazynuje danych w jakiś szczególny czy masowy sposób. Żadne dane osobowe nie znajdują się na serwerze strony ani w jakiejś chmurze. Nie tworzymy baz danych klientów oraz nie przetrzymujemy takich danych. Dane zbierane z formularza wykorzystywane są jedynie do kontaktu na temat wyceny wykonania usługi, gdy ktoś zwraca się z zapytaniem. Staramy się być widoczni w wyszukiwarce Google, zatem w oczywisty sposób ze strony są zbierane anonimowe dane statystyczne, jak ilość dziennych odwiedzin itp. Strona jest zabezpieczona płatnymi rozwiązaniami, które uniemożliwiają do niej nieautoryzowany dostęp.

A teraz szczegółowo:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z naszej strony www.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma GroupMedia Agnieszka Pacholska z siedzibą w Łoś, Wrzosowa 6, 05-505 Prażmów, woj. mazowieckie. NIP 1230837156.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:

gromadzenie plików „cookies”,

zbieranie danych z formularza wyceny przygotowania książek.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.